MİNİMALİZM

MİNİMALİZM

Son yıllarda önemi giderek artan minimalizm akımını günlük hayatımızın her alanında karşımıza çıkar. Mimari sanatında son zamanların en önemli akımı olarak kendini hissettiren minimal bakış, özel yapıların tarzının belirleyicisi olmasının yanında iç dekorasyonda da sık sık karşımıza çıkar. Bauhaus ekolü ile köklü bir başlangıç yapan İşlevselcilik'in paralel bir kavram olan minimalizm az çoktur düşüncesiyle yola çıkar. 

Bir zamanlar kaba biçimde mağara duvarlarına çizilen yansıtmacı, figüratif ve hikayesel ifade anlayışından yerini imgesel düzeyde anlam yaratma yolunda bir düzleme geçti. İnsan aklını kullanmaya yol verecek bir tarz olarak ifade ettiğimiz durum, düşünsel hayatın her alanında etkili oldu. Bugün tüm seçimlerimizi etkileyen bu düşünce yapısı, eskinin yerini aldı, sonuç olarak seçimlerimizi birçok açıdan değerlendirmemize de sağlayan bu durum minimalizm düşüncesinin ortaya çıkmasına neden oldu. 

minimalism ile ilgili görsel sonucu

Akımın ismi “Cool Art”, “ABC Sanatı”, “Serial Art”, “Primary Structures”, “Art in Process”, “Systemic Painting” gibi ifadelerle anılmış olsa da, hiç birisi “minimal” sözcüğü kadar açıklayıcı bulunmamıştır.

Amerika’ da 1960 ve 1970 yıllarında etkili olan ve sanatsal biçimin aşırı yalınlığını savunan sanat anlayışı için “Minimalizm” terimi ilk kez 1965 yılında Richard Wollheim tarafından kullanılmıştır. Akım Soyut Dışavurumculuk akımına bir tepki şeklinde ortaya çıkan uluslararası çapta ilk sanat akımdır. 

Richard Wollheim ile ilgili görsel sonucu

Tasarımcı Ludwig Mies van der Rohe “Fakirlik, yoksunluk, eksiklik değildir. Minimalizm; aksine bilinçli bir tercihtir, zor olanı seçmektir, fazla çok yapmaktır.” sözleriyle açıkladığı Minimalizm felsefesini ünlü “Less is more” sözüyle “Az çoktur” ifadesini kullanarak özetlemiştir.

minimalism ile ilgili görsel sonucu

Günlük yaşamda, sürekli tüketen ve daha fazlasını isteyen bir dünya için, gerektiği kadarına sahip olma ve gerektiği kadar tüketme anlayışını temel alan bu yaklaşım önce sanat alanında kendine yer bulmuştur. Sanatta avangart olanı temsil eden bu akım, günlük hayatta sadeliğin ve anlaşılırlığın karşılığı olmuştur.  

İlgili resim

Rönesans döneminin en önemli sanatçısı ve aynı zamanda sanat tarihinin en deha karakteri olarak da bahsedebileceğimiz Leonardo Da Vinci’nin  ‘’Gelişmişliğin en ileri düzeyi sadelik ve yalınlıktır” sözüyle minimalizme kayan tanımı, günlük hayatlarımızı daha ileri düzeye taşımanın yolunun eksiltmek ve ihtiyaca yönelik adımlar olduğunu belirtmiştir. Bu aynı zamanda estetik düzeyi de ifade eder. 

İlgili resim

Kıyafetlerimizden düşüncelerimize, çalıştığımız projelerden günlük düzenimize kadar birçok alanda sadecilik kavramını yani minimalizmi yakalayabilmemiz mümkün. İnsanın günlük yaşamında belirli bir farklılık yaratan, gereksiz yüklerden kurtulmuş hissi veren ve lüzumsuz tüketimi önleyen bu sade yaklaşımla değişimin hayatınızda nasıl bir etkiye sebep olduğunu deneyimleyerek görebilirsiniz. İnsanı içine çeken karmaşadan uzak, metropolde yaşayan insanların her gün bir yığın çirkinlikle karşılaşmak zorunda olduğunun bilinciyle, yaşam alanlarını daha ferah ve insan kimyasına uygun bir düzen ile doğru yaşam alanlarını çoğaltarak siz de kendinizdeki değişimin farkında olabilirsiniz.

minimalism ile ilgili görsel sonucu

 

DONKİŞOT AHŞAP DÜNYASI

 


Yukarı