İnsan Sağlığı, Çevre ve Ekonomi İçin: Gün Işığı

İnsan Sağlığı, Çevre ve Ekonomi İçin: Gün Işığı

Enerji tasarrufu ve doğal enerji kaynaklarının etkin kullanımını sağlaması açısından, gün ışığının  mimari tasarım sürecine dahil edilmesi büyük önem taşımaktadır. 

Günümüzde çalışan insanların ve öğrencilerin gün içinde zamanlarının çoğunu geçirdikleri mekanlar olarak çalışma mekanları gün ışığı kullanımı açısından önemlidir. Konut ve ofisler başta olmak üzere tüm kapalı alanlarda dikkat edilecekler listesinin en başında gelen gün ışığı, beynimiz tarafından salgılanan mutluluk hormonu serotonine kadar birçok olumlu sonucu desteklemektedir. İnsan psikolojisi ve sağlığı açısından direk ilişkisi bulunan bu husus, insanların çalışma performansını da olumlu yönde etkilemektedir.


Mekansal konfor ve kaliteyi arttırmak için değindiğimiz gün ışığı, çevre ve ekonomi konuları içinde de değerlendirilir ve bu değerlendirme sonucunda gün ışığının binalarda enerji kullanımını düşürmekte ve büyük oranda enerji tasarrufu sağladığı gözlemlenir. 

İlgili resim

Pencere seçimi ile ilgili detaylar gün ışığı tasarımı açısından önem taşımaktadır. Pencerenin hangi malzemeden yapılmış olduğu, sırlama kullanılıp kullanılmadığı, yalıtımlı olup olmadığı ve benzeri faktörler gün ışığı kalitesini ve etkisini belirleyen etmenlerdir. Yapay aydınlatma oranını düşürmek ve gün ışığının iç mekanın derinliklerine girebilmesini sağlamak için, pencere yüksekliği ve duvar ilişkisi önem taşımaktadır. Ayrıca özel konutlarda gün ışığı kullanımını arttırabilmek için pencerelerin yanında çatı ışığından da yararlanılmaktadır. 

İlgili resim

Gün ışığını direk kullanmak parlama ve aşırı ısınma gibi problemler yaratabilmektedir. Böyle bir durumda pencerenin hemen yanındaki mekanların sirkülasyon alanı veya dinlenme alanı olarak kullanmak daha doğru olacaktır. Aynı zamanda parlamanın etkisi farklı tasarım elemanlarıyla azaltılabilmektedir. Saydam pencere camı, saydam açılı seçici sistem, opak paneller ve kaplamalar, ayna ve katı ışık yönlendiricileri gün ışığı tasarım hedefleri doğrultusunda kullanılabilmektedir. 

Gün ışığı kullanımını sürdürülebilir mimarlık bağlamında düşündüğümüzde, sadece, enerji ve etkin aydınlatma olarak değerlendirilmektedir. Fakat, ısıtma, soğutma, sıcak su, elektrik üretimi, atık süreci ve besin üretimi gibi diğer pasif tasarım stratejileriyle birlikte değerlendirildiğinde, çok daha fazla sürdürülebilirlik potansiyeli olduğu görülmektedir.

Tasarım sürecinde alınan kararların ve yapılan uygulamaların da doğru belirlenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, gün ışığı tasarımını etkin hale getiren detayların seçilmesi ve kullanılması kritik süreçtir. Bunun için çevrenin ve sizin ihtiyaçlarınızı bilen bir mimarla çalışmak önemlidir.

 

DON KİŞOT AHŞAP DÜNYASI
 


Yukarı