Ahşap malzeme kullanımı çevreyi olumsuz etkiler mi?

Ahşap malzeme kullanımı çevreyi olumsuz etkiler mi?

Ormanlık arazilerin azalması ve ağaç katliamının hızla artması, yapı malzemelerinin çevre üzerindeki etkilerini sorgulanmaya başlanmasa neden oldu. Gelinen bu noktada ise ahşap kullanımı ve çevre ilişkisi günümüzde tüketicilerin üzerinde düşündüğü önemli bir sorun haline geldi. 

Geçmişte “malzemenin uygunluğu”, “fiyatı”, “sağlanabilme kolaylığı”  gibi kriterler başı çekenken günümüzde ise bir ürünü seçerken yukarıda sıralanan kriterlerin yanı sıra, global ısınma, enerji tüketimi, kirlilik, atık problemi ve insan sağlığı gibi konular ön plana çıkmıştır. 

İlgili resim

Çevre dostu ürünleri kullanmayı tercih edenlerin sayısı ise her geçen gün artmaktadır. Bu aşamada tüketicilerin kafasına takılan en önemli soru ise: Ahşap malzeme kullanmanın, orman sayısının azalmasına ve ekosistemin bozulmasına neden olup olmayacağı sonucudur.  

wooden house ile ilgili görsel sonucu

Odun hammaddesi yenilenebilen kaynaklar olan ağaçlardan elde edildiğinden, üretim ve tüketim arasındaki dengelerin iyi kurulduğu bir ormancılık politikası izlenmesi halinde, hammadde çıkarılmasıyla çevreye zarar verilmesi söz konusu olmayacaktır. Oysa alternatif malzemeler için aynı şeyleri söylemek mümkün değildir. Örneğin; çelik, yenilenemeyen kaynaklar olan demir cevheri, metal alaşım cevherleri, kömür ve kireç taşından üretilmektedir. Bu kaynakların yüzlerce yıl yeteceği garanti edilmekle beraber, çeliğe bazı özellikleri veren alaşımları oluşturmak için ihtiyaç duyulan krom, nikel, kobalt ve vanadium gibi maden kaynakları için bu süre gerçekçi görülmemektedir.

İlgili resim

Ayrıca ağaçlar ve karbondioksit arasındaki ilişki nedeniyle, bazı insanlar, ağaçların kesilerek kereste üretilmesinin, sera etkisini ( atmosfer içerisinde bulunan karbondioksit ve su buharının güneşten gelen ışınları emerek ısınmaya neden olması durumu) önemli derecede artırdığını düşünmektedirler. Oysa bu tamamen yanlış bir görüştür. Ağaçlar aktif büyüme periyotları süresince fotosentez işleminin bir parçası olarak havadan oksijen alarak, karbonu odunsu dokuya bağlarlar. Odunsu dokuda depolanan karbonun doğaya dönmesini engellediğimiz sürece, yani ağaç malzemenin yanmasına ya da çürümesine izin vermediğimiz sürece, doğadaki sera etkisi azalacaktır. Karbon depolama, ekosistemde sürekli devam edebilir. Ancak, yaşlanan ağaçların oksijen soluyup, ısıyı depolama kabiliyetleri giderek azalır. 

forest ile ilgili görsel sonucu

Ağaç malzemenin düşük enerji tüketimi, üretim metotlarında çevre güvenliği konusunda minimum risk içermesi, atmosferdeki sera etkisinin diğer malzemelerden çok daha az olması, geri dönüştürülebilir olması gibi pek çok nedenden dolayı ahşap kullanımı, yukarıda bahsettiğimiz gibi düzgün bir ormancılık politikası sürdürüldüğü müddetçe doğaya uyumlu ve çevreye saygılı bir yöntemdir. 

 

DONKİŞOT AHŞAP DÜNYASI


Yukarı